1%                                 

Apel! Do ludzi dobrej woli.


W imieniu osób niepełnosprawnych, członków

 Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Kulturalnego "SŁONECZNY PROMYK" Kiszkowo, zwracamy się z gorącą prośbą,

o rozważenie możliwości przekazania 1,5 % podatku  dochodowego,

na rzecz naszej organizacji.

Zebrane w ten sposób pieniądze, przeznaczone będą na cele statutowe organizacji m.in. na zakup sprzętu,

do działającego przy Stowarzyszeniu gabinetu rehabilitacyjnego.

 

ZADEKLARUJ w PIT za 2023 r. właśnie NAM – 1,5 % podatku

KRS 0000392500

 

                                                     


     PODZIĘKOWANIE

Szanowni Państwo, kochani Przyjaciele naszego  „Słonecznego Promyka”  w Kiszkowie.

Nie jest możliwe każdego z osobna objąć i podziękować. Ta strona jest po to by móc m.in. podziękować,  przede wszystkim osobom bezimiennym, które przekazały  1,5 %  należnego podatku za rok 2022 na rzecz naszej organizacji.

To cudownie wiedzieć, że tyle serc bije w naszą stronę. Łatwiej wtedy żyć i  pracować na rzecz osób niepełnosprawnych, członków naszego Stowarzyszenia.

Otrzymany od Państwa 1,5 % podatku, przeznaczyliśmy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do działającego przy Stowarzyszeniu gabinetu rehabilitacyjnego oraz na cele statutowe organizacji.

Wszystkim jesteśmy bardzo wdzięczni. Jeszcze raz z całego serca dziękujemy!

Mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na wsparcie ze strony Podatników również w roku przyszłym.

 

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5 %. Przekazując nawet niewielką sumę na działalność organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Dane naszego OPP: