Kontakt

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne

„Słoneczny Promyk” Kiszkowo

Organizacja Pożytku Publicznego

ul.  Polna 33
62-280 Kiszkowo
 Zapraszamy we wtorki od godz. 9:00 do godz. 11:00
( Sala na parterze w Hali Widowiskowo Sportowej w Kiszkowie)


tel. 694 809 283 lub 697 241 303
e-mail: bibl.kisz@wp.pl

Pozostałe dane:
Regon: 301845434; NIP 784 248 49 99

Numer Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS 0000392500

Numer Konta Bankowego:    
BS Gniezno Oddz. Kiszkowo 95 9065 0006 0050 0500 1863 0001


 


 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA


 

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne "Słoneczny Promyk" Kiszkowo

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 r.

 1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest   Stowarzyszenie   

      Rehabilitacyjno-Kulturalne "Słoneczny Promyk" Kiszkowo   z siedzibą w

      Kiszkowie  przy ul. Polnej 33.

 

2)   W Stowarzyszeniu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych P. Anna Zeidler,

       z którą można się z skontaktować poprzez  adres poczty elektronicznej: 

       iod1biblioteka@wp.pl lub pisemnie (na adres siedziby Stowarzyszenia).

 

3)   Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego

      wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO) w celu    

      zapewnienia ochrony danych osobowych członka Stowarzyszenia. Dane wykorzystywane

      będą wyłącznie dla celów zgodnych z celami i prowadzoną działalnością statutową

      Stowarzyszenia, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą  (art. 6 ust. 1 pkt. a   

      RODO);  w celu powiadamiania o organizowanych spotkaniach,

      imprezach i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z

      dnia 26 kwietnia 2016 roku.

 

4)  Podanie danych jest niezbędne do zapisania w poczet członków Stowarzyszenia  

     i  prowadzenia działalności przez Stowarzyszenie. Podane dane wykorzystywane będą

     w celu organizowanych spotkań, imprez integracyjnych i sportowych, turnusów 

     rehabilitacyjnych, w celach statystycznych i sprawozdawczych.

     Podanie  danych jest dobrowolne.

 

5)  Udostępnianie danych nie jest przewidywane.

 

6)  Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania członkiem

     Stowarzyszenia, jednak nie dłużej niż 5 lat.

 

7)  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,

     usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do

     wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na

     zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

     cofnięciem.

 

8)  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż

     przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących narusza przepisy ogólnego

     rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.