Honorowe Członkowstwo

Tytuł Honorowego Członka nadaje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która szczególnie zasłużyła się swoją działalnością na rzecz Stowarzyszenia.

Członkowie honorowi „Słonecznego Promyka”: