Ale to nie wszystko

Działalność „Słonecznego Promyka” to także organizacja corocznych wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne członków. To uczestnictwo w różnego rodzaju turniejach, olimpiadach sportowo-integracyjnych organizowanych przez nasze Stowarzyszenie, jak również przez inne organizacje i stowarzyszenia. Organizujemy dla członków „Słonecznego Promyka” spotkania integracyjne, kursy z obsługi komputera i Internetu, spotkania okolicznościowe np. z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn, Spotkanie Wielkanocne, Majówkę, Spotkanie Opłatkowe. Członkowie chętnie uczestniczą w zlotach samochodowych, pieszych wędrówkach, wycieczkach krajoznawczych i piknikach.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WSPÓŁPRACY Z NAMI.

ZYSKUJĄC TWOJE WSPARCIE MOŻEMY ZROBIĆ JESZCZE WIĘCEJ DOBREGO DLA TYCH, KTÓRZY POTRZEBUJĄ POMOCY.