RAJD PIESZY

Zarząd Stowarzyszenia "Słoneczny Promyk" w Kiszkowie, zorganizował razem ze Stowarzyszeniem Światowid w Łubowie
"Rajd pieszy", dnia 16 maja 2014 roku. Trasa rajdu przebiegała z Kiszkowa poprzeez groble wokół "Kiszkowskich Stawów" z metą w Łagiewnikach Koscielnych.