"KOBIETA AKTYWNA 50+"

Stowarzyszenie "Słoneczny Promyk" Kiszkowo we współpracy ze Stowarzyszeniem Światowid,
realizuje projekt finansowany ze środków programu Działaj Lokalnie VIII Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
realizowanego w Polsce przez Akademię Rozwoju Filantropii. Na obecnym etapie prowadzone są w lokalu Hali Widowiskowo-Sportowej w Kiszkowie zajęcia ruchowe dla grupy kobiet 50+, uczestniczek projektu.
Realizacja projektu autorstwa Stowarzyszenia, obejmuje organizację zajęć ruchowych w tym zakup urządzenia sportowo-rekreacyjnego typu chodzik do ćwiczeń ruchowych w plenerze.
Okres realizcji projektu : od 1 lipca 2014 r. do 30 października 2014 r.
Realizacja projektu ph."Kobieta aktywna 50+", rozszerzy ofertę zajęć ruchowych, przyczyni się do wzrostu liczby mieszkańców korzystajacych z różnych form ćwiczeń  oraz poprawi kondycję ruchową uczestników.